Project

Blik op de provinciale seg

De provincie Gelderland werkt aan een betere bereikbaarheid van Wageningen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van Wageningen en de regio FoodValley. Op dit moment is de doorstroming op de Nijenoord Allee en Mansholtlaan/Willem Dreeslaan (N781) een knelpunt. Het verkeer staat hier dagelijks vast. Hierdoor zijn bestemmingen in Wageningen zoals de Wageningen Universiteit, woonwijken, de haven en het centrum slecht bereikbaar. 

Doorstroming

De route Nijenoord Allee – Mansholtlaan/Willem Dreeslaan is al een tijd een probleem. Bijvoorbeeld de rotonde bij de Campus van de Wageningen Universiteit. Tijdens de spits stroopt het verkeer van en naar Wageningen hier op. Ook het verkeer van en naar de Wageningen Campus loopt dan vast.

Economische belang groot

De bereikbaarheid van Wageningen en Wageningen Campus is essentieel voor de ontwikkeling van de FoodValley. Het gebied is een internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. We willen de kansen van FoodValley benutten nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om de bereikbaarheid van Wageningen zo snel mogelijk te verbeteren.

Onderzoek

Samen met de gemeente Wageningen onderzocht de provincie oplossingen van het bereikbaarheidsprobleem. Daarbij keken we naar diverse mogelijkheden. Een nieuwe weg op maaiveldniveau langs de Campus blijkt de beste oplossing.

Provincie neemt voortouw

Om de bereikbaarheid snel te verbeteren nam de provincie het voortouw bij de uitwerking van de maatregelen. Daarbij blijven we afstemmen met de gemeente Wageningen. Ook nemen we de wens van de gemeente mee in komende onderzoeken. De gemeente wil dat de nieuwe weg meer over het Campusterrein loopt. Zo worden de woonwijk Noordwest, het Dassenbos en een stiltegebied zoveel mogelijk ontzien.

Onderzoek naar milieueffecten

Voordat we binnen het zoekgebied een keuze maken voor de exacte ligging van de nieuwe weg, onderzoeken we de milieueffecten. Op het plan van aanpak voor het onderzoek naar die milieueffecten, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (PDF 7,2 MB), was inspraak mogelijk. De reacties die naar aanleiding hiervan binnenkwamen en het advies van de Commissie m.e.r. zijn verwerkt. Gedeputeerde Staten heeft de NRD, waarvan Oplegnotitie (PDF 170 kB) en de Nota van antwoord (PDF 2,8 MB) onderdeel zijn, in september 2018 vastgesteld.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Beter Bereikbaar Wageningen – Campusroute.

Documenten

Overzicht van documenten vanaf medio 2017:

Overzicht van de verkeerskundige onderbouwing tot medio 2017: