Planning

Overstekende fietsers
  • Milieueffectrapportage: najaar 2018
  • Ontwerpateliers: oktober 2018 – januari 2019
  • Voorkeursalternatief: voorjaar 2019
  • Definitief inpassingsplan: eind 2019
  • Schop in de grond: 2022
  • Openstelling weg: 2023

    Deze planning is onder voorbehoud.